دانلود

 

پیش نیازهای نرم افزار:

نرم افزار Microsoft .NET Framework 2.0 :

لینک دانلود

نرم افزار Microsoft Access Database Engine :

لینک دانلود

 

نرم افزار پشتیبانی از راه دور:

نرم افزار پشتیبانی از راه دور AnyDesk :

لینک دانلود