نرم افزار کتابداری

انی سافت نوامبر 22, 2022

  نرم افزار رایگان مدیریت کتابخانه انی سافت با ویژگی های با امکانات ویژه: امکان ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای مدیریت کتابخانه و کاربران امکان ثبت ، حذف و ویرایش نام و تصویر اعضا و کاربران کتابخانه امکان ثبت ، حذف و ویرایش نام و تصویر کتاب های کتابخانه امکان امانت و برگشت دادن کتاب قابلیت جستجو میان اعضا و کتاب های کتابخانه و جزئیات آن ها امکان تبدیل اطلاعات اعضا و کتاب ها به فایل اکسل قابلیت […]

ادامه مطلب