خطای اشکال در اتصال به نرم افزار اکسل

 

در صورتی که نرم افزار قرعه کشی هنگام دریافت اطلاعات از اکسل خطا میدهد اقدامات زیر را انجام دهید:

 

– پیش نیاز Access Database Engine را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید:

https://anysoft.ir/download/AccessDatabaseEngine.exe

 

– فایل اکسل باید مشابه فایل نمونه باشد یعنی دارای ۴ ستون باشد و ستون اول و سوم (ردیف و شماره تلفن) نباید عدد تکراری داشته یا خالی باشد و ستون چهارم (دارایی) باید فقط عدد باشد.

دانلود فایل نمونه